Сертификация на електрически инсталации по европейски и международни стандарти

Сертифициране на електрически инсталации от Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии (МЦАИСПТ) – помагаме ви да спазите националните и международните стандарти и гарантираме надеждна работа на вашите съоръжения.

Ако сте строител, производител или дистрибутор, е необходимо да осигурите надеждна и безопасна употреба на вашите електрически инсталации и електростанции. Нашите услуги за сертифициране на електрически инсталации ви помагат да изпълните изискванията за национални и международни наредби и стандарти . Ние можем и да ви помогнем да предотвратите прекъсване на електрозахранването, като така се гарантира надеждната работа на вашите съоръжения.

Защо да се доверите на нас и да използвате сертифициране на електрическите инсталации от МЦАИСПТ?

Ние сме водещ доставчик на изпитвания и инспекции на електрически инсталации по целия свят. Като резултат ние ви предлагаме уникална мрежа от експерти в целия свят, опит и технологии, заедно с акредитации за всички основни стандарти и наредби. Ето защо нашите услуги за сертифициране на електрически инсталации могат да ви помогнат:

 

 • да осигурите качеството, рентабилността, безопасността и надеждността на вашата електрическа инсталация или електроцентрала
 • да отговорите на правните изисквания, на международните стандарти и на местните задължителни изисквания
 • да проверите проекта на вашите електрически инсталации и да гарантирате, че всички компоненти отговарят на проекта и на кодовете за безопасност
 • да следите строителството и монтажа на вашата електроцентрала или съоръжение
 • да изпълните всички жизнено важни проверки за одобрение и пускане в експлоатация
 • да откриете грешки в строителството чрез анализ на на проекта и изпитване материалите
 • да определите условията, които могат да доведат до сривове в електрозахранването и къси съединения

 

надеждни изпитвания на електрическите инсталации, проверки и услуги за сертификация - за всеки аспект от вашия монтаж

Ние поддържаме всяка фаза от срока за експлоатация до първия генерален ремонт на вашето електрическо оборудване – от съветите за одобрение и докладите на оценителите до координирането на проекта и контролирания демонтаж. Можем и да изградим система за управление на качеството или да организираме обучение на служители, за да отговорим на вашите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Нашите експерти по сертификация осигуряват изпитване, проверка и услуги за сертификация за:

 • промишлени електроцентрали
 • електроцентрали, които трябва да отговарят на официалните закони за добивната индустрия
 • електроцентрали, които трябва да отговарят на закона за защита на работниците и правилника за електрическа защита
 • инсталации за катодна защита от корозия по тръбопроводи и резервоари за вода
 • електрически инсталации в сгради
 • аварийни електрозахранващи централи
 • предупредителни системи за изтичане на газ
 • електрически подстанции за високо напрежение
 • електрически мрежи за ниско напрежение
 • електрически инсталации за машини
 • системи за противопожарно известяване
 • алармени системи

    Пишете ни, и ще разберете как нашето сертифициране на електрически инсталации може да ви помогне да спазите националните и международни стандарти и да гарантира надеждна работа на вашите съоръжения.