Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии има и лаборатория, в която се правят обстойни тестове за реакцията на строителните продукти при огън. След направените опити се прави цялостен анализ на продуктите и до каква степен са благонадеждни те при наличие на пожар. Въз основа на постигнатите резултати строителните продукти се класифицират в различни групи, които са наречени класове. Те са седем на брой и носят първите букви от латинската азбука. Единствено продуктите от клас А са допълнително подразделени на клас А1 и клас А2. Това се прави с цел даване на по-обстойни както на производителя, така и на купувача. Строителните продукти, които се включват в клас А1 се характеризират като негорими и те не могат да допринесат за възникване на неконтролирано горене, както и да спомогнат за неговото развитие. Строителните продукти от клас А1 са най-благонадеждни и осигуряващи сигурност при възникване на пожар. Продуктите, които се дефинират като клас А2 са също негорими като клас А1, но има минимална възможност да поддържат горенето. Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии класифицира допълнително строителните продукти от класовете В, С, D и Е, както и А2 спрямо тяхната интензивност при отделяне на дим, както и възможността да образуват капки при горене или пламтящи частици. Тази услуга е изключително важна да бъде извършена компетентно и висококачествено, защото осигуряването на защита на дадена сграда при възникване на пожар е основна цел. Благодарение на нашата фирма, вие ще имате цялостната нужна информация кои от строителните продукти са по-благонадеждни и ще можете да осъществите превенция от неприятни събития като пожар.